Contract RCA Model

Contractul RCA acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terțe părți, prin intermediul autovehiculului înmatriculat sau înregistrat în România.

Modelul Contractului RCA este reglementat de Anexa 6 din Norma ASF nr. 39/2016.

;/h4>

Se poate observa că în Contractul RCA se introduce rubrica ce nominalizează cu datele de identificare conducătorii auto ai autovehiculului asigurat.

Mai jos îți punem la dispoziție modelul de Contract RCA:

Model Contract RCA

;/h4>

Contractul RCA acoperă unei terțe părți pagubele materiale directe și indirecte, vătămari corporale sau deces, inclusiv prejudicii fără caracter patrimonial.